2014-07-10
ბრძანება №: 678/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე‘‘ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 27 ივნისის №663/02-04 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 2014 წლის 07 აპრილის №154/01-01 ბრძანებების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილის მ. ჩავლეიშვილის 2014 წლის 07 ივლისის №20846/02 წარდგინების საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. შევიდეს ცვლილებები ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე‘‘ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 27 ივნისის №663/02-04 ბრძანების პირველ პუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:
VI სემესტრი
              გვარი    სახელი     დაფინანსების ოდენობა
1.        კიიანი    მარია        703.12 ლარი
2.        ფოცხვერაშვილი    ანა        703.12 ლარი
3.        ჯამრულიძე    სოფიო        703.12 ლარი
4.        ტაბატაძე    რუსუდან        703.12 ლარი
5.        სეხნიაშვილი    გვანცა        421.87 ლარი
6.        ქემოკლიძე    ანა        421.87 ლარი
7.        ფრუიძე    ელისო        421.87 ლარი
8.        ჯმუხაძე    ქეთევან        703.12 ლარი
9.        ღურწკაია    მარიამ        1406.25 ლარი
10.        პაპავა    თამარი        703.12 ლარი

VII სემესტრი
                  გვარი    სახელი     დაფინანსების ოდენობა
11.        დარბაიძე    თათია        1406.25 ლარი

VIII სემესტრი
                   გვარი    სახელი        დაფინანსების ოდენობა
12.        ბრეგვაძე    თამარი        1406.25 ლარი
13.        ფოლადაშვილი    გიორგი        1406.25 ლარი
14.        ხუბუა    მარიამი        1406.25 ლარი
15.        ბენდელიანი    ალექსანდრე        1406.25 ლარი
16.        ალუღიშვილი    ანა        1406.25 ლარი
17.        მერებაშვილი    ანნა        984.37  ლარი


ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა:
IV სემესტრი
                  გვარი    სახელი    დაფინანსების ოდენობა
18.        გურაშვილი    რუსუდან        421.87 ლარი
19.        ექიზაშვილი    სალომე        421.87ლარი
20.        ამვროსოვი    ნათია        421.87ლარი
21.        ბესელია    თინათინ        703.12 ლარი
22.        მარღია    ცოტნე        703.12 ლარი
23.        მაისურაძე    ალექსანდრე        421.87 ლარი
24.        მაისურაძე    რევაზ        421.87 ლარი

VI სემესტრი
                გვარი    სახელი    დაფინანსების ოდენობა
25.        ჯიბუტი    შოთა        421.87 ლარი
26.        დოღონაძე    გვანცა        421.87 ლარი
27.        გუგუჩია    ირაკლი        703.12 ლარი

VIII სემესტრი
                      გვარი          სახელი        დაფინანსების ოდენობა
28.        ტოკლიკიშვილი    მარიამი        703.12 ლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა:
 II სემესტრი
                   გვარი    სახელი     დაფინანსების ოდენობა
29.        ქაშიბაძე    ანა        421.87 ლარი
30.        ვარდიაშვილი    ნინო        421.87 ლარი
31.        ვაჩიბერაძე    ნათია        421.87 ლარი
32.        კენკიშვილი    ეკატერინე        421.87 ლარი
33.        კიპაროიძე    ლანა        421.87 ლარი
34.        ბლიაძე    ლია        421.87 ლარი
35.        ყვავილაშვილი    მარიამი        421.87 ლარი
36.        ბაბუნაშვილი    თამარი        703.12 ლარი
37.        მურღულია    კატერინა        703.12 ლარი
38.        თოთლაძე    ციალა        421.87 ლარი
39.        ვირსალაძე    დავით        421.87 ლარი
40.        კენკიშვილი    ელისაბედი        421.87 ლარი
41.        ქობლიანიძე    მარიამ        421.87 ლარი
42.        ფრუიძე    მედეა        421.87 ლარი

IV სემესტრი
               გვარი    სახელი    დაფინანსების ოდენობა
43.        ტალიკაძე    ნინო        1406.25 ლარი
44.        სირაძე    თამარ        1406.25 ლარი
45.        წულუკიძე    მარიამი        1406.25 ლარი
46.        მაღლაფერიძე    ეკა        1406.25 ლარი

VI სემესტრი

               გვარი    სახელი               დაფინანსების ოდენობა
47.        ბარბაქაძე    თამარი        1406.25 ლარი
48.        მჭედლიშვილი    მარიამი        1406.25 ლარი
49.        გაგუა    მარიამ        1406.25 ლარი
50.        ჯაშიაშვილი    თამარ        1406.25 ლარი

VIII სემესტრი

                       გვარი    სახელი    დაფინანსების ოდენობა
51.        შუბაშიშვილი    სოფიო        984.37 ლარი
52.        პაპაშვილი    გვანცა        421.87ლარი
53.        აბზიანიძე    თამთა        421.87 ლარი
54.        ჩაგელიშვილი    ანა        703.12 ლარი
55.        ბურდული    ანა        421.87 ლარი
56.        ხანიაშვილი    გვანცა        421.87 ლარი
57.        ზერეკიძე    თამარ        421.87 ლარი
58.        ჭყოიძე    ლევანი        703.12 ლარი
59.        ქიქავა    გვანცა        421.87 ლარი
60.        ჩუთლაშვილი    თამთა        421.87 ლარი
61.        დრიაშვილი    ნინო        421.87 ლარი
62.        მღებრიშვილი    მზია        703.12 ლარი2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება