სასწავლო პლატფორმა Moodle


e-learning.tsu.ge

Moodle წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გამოყენებად სასწავლო პლატფორმას.

Moodle სასწავლო პლატფორმის გამოყენებით სწავლა სწავლების პროცესი უფრო მოქნილი და საინტერესო ხდება.


დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული