როგორ გავწევრიანდე

საზოგადოებაში გასაწევრიანებლად შეგიძლიათ მიმართოთ ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების ადმინისტრაციულ მენეჯერს - ელფოსტა: tsusociety@tsu.ge

წესდების თანახმად, წლიური საწევრო გადასახადი 100 ლარს შეადგენს. საწევროს გადახდის შემდეგ თქვენ მიიღებთ წევრობის სერტიფიკატს, ასევე დაგიმზადდებათ საზოგადოების წევრის ბარათი.

საბანკო რეკვიზიტები
ა(ა)იპ "ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოება" საიდენტიფიკაციო კოდი:405250311
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
მიმღების ბანკი:სახელმწიფო ხაზინა;
ბანკის კოდი:TRESGE22
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ანგარიშის ნომერი/სახაზინო კოდი:709657509(ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტის გარდა)

(USD)
Intermediary:

JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK
SWIFT CODE: CHASUS33
ACC:409346371
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary:GEORGIAN UNIVERSITY SOCIETY (val code:799787332)
IBAN:GE65NB0331100001150207

(EUR)
Intermediary:

JP MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT CODE:CHASDEFX
ACC:6231608461
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
IBAN:GE65NB0331100001150207

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-20 12:56:28