წარმომადგენლობა


საზოგადოების დამფუძნებელი:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე

თავმჯდომარე:
ზაალ კოკაია

აღმასრულებელი დირექტორი
ზვიად ჭუმბურიძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი
ეკატერინე ჭანტურია

ფინანსური მენეჯერი
თამარ შენგელია

გამოქვეყნების თარიღი:2017-12-20 10:48:29