Logo

თსუ მეცნიერება

Main IMG
თსუ - პირველი უნივერსიტეტი კავკასიაში. კვლევისა და სწავლების საუკუნოვანი ტრადიცია. დაფუძნებულია 1918 წელს.

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის კლინიკური ანატომიისა და ოპერაციული ქირურგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, თსუ მორფოლოგიის ინსტიტუტის “ექსპერიმენტული ქირურგიის სამეცნიერო-სასწავლო-სატრენინგო ცენტრის” განყოფილების უფროსი. არის ერთი მონოგრაფიის, ორი გამოგონების, 70-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიისა და ერთი სახელმძღვანელოს ავტორი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. გახლავთ “GROUP QUANTA MEDICAL”-ის (საფრანგეთი) მიერ ჩატარებული საერთაშორისო მულტიცენტრული კვლევების, საქართველოს და საერთაშორისო
სრულად

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, თსუ ა. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის ციტოლოგიის ლაბორატორიის გამგე. მისი კვლევის სფეროებია: სისხლძარღვთა ენდოთელიუმის პათოლოგიის თეორია, საქართველოში ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებათა მორფო-ეპიდემიოლოგიური კვლევა. არის 8 მონოგრაფიის, 3 სახელმძღვანელოსა და 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.  არის თსუ მედიცინის ფაკულტეტის დოქტორანტებთან  მუშაობის კოორდინატორი; საქართველოს პათოლოგანატომთა ასოციაციის და ჟურნალ
სრულად

ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათ ფაკულტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი. მიღებული აქვს საქართველოს განათლების სამინისტროს ჯილდო განათლების სფეროში შეტანილი წვლილისთვის.

გახლავთ ჰიროსიმას უნივერსიტეტის საპატიო წევრი (იაპონია), მიღებული აქვს საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდება, ივანე ჯავახიშვილის მედალი, ხვარაზმის საერთაშორისო პრემია, არის მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი,
სრულად

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. 2013 წელს ვლადიმერ ციციშვილი დაჯილდოვდა “ღირსების” ორდენით. ვ. ციციშვილი არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს და საერთაშორისო დამფინანსებელი ორგანიზაციების (მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი) ოფიციალური ექსპერტი. ოთხენოვანი (რუსულ–ქართულ–ინგლისურ–გერმანულ) ქიმიური ლექსიკონის გამოცემის ერთ-ერთი თანაავტორი. არის
სრულად

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის დირექტორი, მორფოლოგიის მიმართულების პროფესორი, ბიოეფექტური ტექნოლოგიების ფუნდამენტური კვლევების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი. არის საქართველოს აგრარული აკადემიის აკადემიკოსი,  ეკოლოგიის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის მეც-ნიერებათა აკადემიის წევრი, ევროპული ნეირომეცნიერების საზოგადოებათა ფედერაციის წევრი. გახლავთ საერთაშორისო საგრანტო პროექტების მონაწილე, ჟურნალ “Medical news”-ის ექსპერტი, მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე, რეგენერაციის საერთაშორისო ევროპული ასოციაციის
სრულად

PhD ფიზიკის მეცნიერებაში, სამეცნიერო სექტორის უფროსი გაერთიანებული ბირთვული კვლების ინსტიტუტში, ქ. დუბნა. 2000 წლიდან დღემდე მონაწილეობს ექპერიმენტებში, რომლებიც ტარდება KEK, JPARC, იაპონია. არის კოორდინატორი ამ ექსპერიმენტებში საქართველოდან. 2002-2003 წლებში მუშაობდა KEK-ში, იაპონია; 2003-2013 წლებში 6-ჯერ  JSPS-ს გრანტი (მიწვეული პროფესორი), იაპონია; 1986-1993 წწ. მონაწილეობდა ექსპერიმენტებში დანადგარ ARES-ზე, JINR, დუბნა, რუსეთი; 1993-2004 წლებში საერთაშორისო კოლაბორაციაში PIBETA,
სრულად

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. 1990 წლის საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის პრემიის ლაურეატი. მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე. გამოქვეყნებული აქვს 35-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის სტატიები დაბეჭდილია გამომცემლობა Cambridge Scholars Publishing-ის მიერ გამოცემულ კრებულებში. ამჟამად მკვლევრის სტატუსით მონაწილეობს ორ საგრანტო პროექტში.
სამეცნიერო კვლევის ინტერესები: ქართული ჟურნალისტიკისა და
სრულად

ექიმი-სტომატოლოგი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი სექტორის ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, 5 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, რომლებიც გამოქვეყნებულია საქართველოში, პოლონეთში, ირანში.


სრულად

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი; მედიის სოციალოგიაში სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი; სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის გამოყენებითი სოციალური კვლევის პროგრამის ხელმძღვანელი. მიჰყავს სამაგისტრო კურსები ცვალებად საზოგადოებაში კულტურის და იდენტობების, ახალგაზრდა სუბკულტურების და კულტურის სემიოტიკის შესახებ. არის 20 პუბლიკაციის, 2 სახელმძღვანელოს და ერთი მონოგრაფიის ავტორი.

ბოლო წლებში განხორციელებული აქვს კვლევები
სრულად

სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა დოქტორი, პალინოლოგიის მიმართულებით. არის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის პალეობიოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, მისი კვლევის სფეროებია: პალინოლოგია, პალინოლოგიური მეთოდებით გეოლოგიური ნალექებისა და არქეოლოგიური მასალის შესწავლა.
არის 15-ზე მეტი სამეცნიერო სტატიის ავტორი. 2007-2015 წლებში მონაწილეობდა საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში.
2011-2013 წლებში მონაწილეობდა საგრანტო პროექტებში: 2011-2013 SCOPES -ს პროექტში – „Colchis 2 Vani, Nokalakevi in
სრულად